• 0728 66271 | 0728 66181
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПОНЕДЕЛНИК

час

5. а

5. б

6. а

6. б

7. а

7. б

8. а

9. а

10. а

10. б

11. а

12. а

1

Български език и литература

Груева

Матема

тика

Панова

Български език и литература

Василева

Музика

Цачев

География и икономика

Ем. Самар

джиева

Матема

тика

Павлова

Английски език

Джунакова

История и цивилизация

Чернева

Български език и литература

Дилова

Матема

тика

Хаинова

Физика и астронамия

Темелкова

Информа

ционни технологии

ЗИП/ПП

Д. Самар

джиева

2

Матема

тика

Павлова

Физическо възпитание и спорт

Ненова

Български език и литература

Василева

Български език и литература

Дилова

Английски език

Петрова, Груева

Велчева

Английски език

Джунакова

История и цивилизация

Чернева

Английски език

Йотов

География и световна търговия

ЗИП/ПП

Ем. Самар

джиева

Матема

тика

Хаинова

Маркетинг и реклама

ЗИП/ПП

Юрукова

3

Физическо възпитание и спорт

Ненова

История и цивилизация

Чернева

География и икономика

Ем. Самар

джиева

Български език и литература

Дилова

Матема

тика

Панова

Изобрази

телно изкуство

Серафимова

Английски език

Велчева

Физика и астронамия

Темелкова

Матема

тика

Хаинова

Пазарна икономика ЗИП/ПП

Юрукова

Биология и здравно образование

Николова

 Английски език

Джунакова

4

Човекът и природата

Темелкова

Технологии и предприема

чество

Серафимова

Юрукова

Физическо възпитание и спорт

Серафимов

Матема

тика

Панова

Биология и здравно образование

Николова

История и цивилизация

Чернева

Английски език

Велчева

Български език и литература

Василева

География и икономика

Ем. Самар

джиева

Английски език

Йотов

Информа

ционни технологии

ЗИП/ПП

Д. Самар

Джиева

Павлова

Английски език

Джунакова

5

Английски език

Велчева

Йотов

Български език и литература

Груева

Матема

тика

Хаинова

Физическо възпитание и спорт

Серафимов

Изобрази

телно изкуство

Серафимова

Биология и здравно образование

Николова

Матема

тика

Панова

Български език и литература

Василева

Физика и астронамия

Темелкова

Информа

ционни технологии

ЗИП/ПП

Д. Самар

джиева

Български език и литература

Дилова

География и икономика

ЗИП/ПП

Ем. Самар

джиева

6

Музика

Цачев

Български език и литература

Груева

Технологии и предприема

чество

Серафимова

Хаинова

История и цивилизация

Чернева

Български език и литература

Василева

Български език и литература

Маркова

Физическо възпитание и спорт

Серафимов

Английски език

Джунакова

Велчева

Информа

ционни технологии

ЗИП/ПП

Д. Самар

джиева

Биология и здравно образование

Николова

Български език и литература

Дилова

География и икономика

ЗИП/ПП

Ем. Самар

джиева

7

ЧАС НА КЛАСА

Във връзка с предписание на РЗИ София област се обявява грипна ваканция от 22.01.2019г. до 27.01.2019г. /включително/ за всички училища от региона.

За учителите дните са неприсъствени. 

от Ръководството

 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС

СЧИТАНО ОТ 17.09.2018 Г.

9:00 ч. - Мирково център

9:10 ч. - Чавдар център

9:15 ч. – Челопеч център – околовръстен път Златица АТПГ– Златица СУ

 9:25 ч. - Църквище център – Златица СУ

 12:00 ч. - Златица СУ – Църквище център – Челопеч- Мирково – първи автобус

12:00 ч. – Златица СУ – Челопеч център – Чавдар център- втори автобус

                                                                                                         

РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС

СЧИТАНО ОТ 18.09.2018 Г.

7:10 ч. - Мирково център

7:20 ч. - Чавдар център

7:30 ч. – Челопеч център – околовръстен път Златица АТПГ– Златица СУ

7:45 ч. - Църквище център – Златица СУ 

13:40 ч. - Златица СУ – Църквище център - Челопеч 

14:30 ч. – Златица СУ – Църквище център – Челопеч център – Чавдар център- Мирково център /два автобуса/

 16:30 ч. - Златица СУ – Църквище център – Челопеч 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Свиквам редовно заседание № 10 на Обществения съвет при СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица на 26.09.2018 г. /сряда/ от 17:00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Съгласуване на училищни учебни планове за учебната 2018/2019 година.
2. Обсъждане на Програма за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
3. Отчет за изпълнение на бюджета на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ: инж. СТОЯН ГЕНОВ