• 0728 66271 | 0728 66181
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проектно базираното обучение – възможност за развитие на умение за учене и работа в екип

Училищното образование в България се нуждае от целенасочена промяна в организацията, образователната среда и методите на преподаване, която до го направи модирно и ориентирано към бъдещето. Иновативните училища са тези, на които ще се разчита да бъдат носители на промяната.
От 2017/2018 учебна година СУ „Св. Паисий Хилендарски“ град Златица е обявено за иновативно училище. Тема на иновацията е: „Проектно базираното обучение – възможност за развитие на умение за учене и работа в екип“. В дейностите са включени учениците от 8. „а“ клас – профил Предприемачески, с разширено изучаване на английски език.
През трите години на обучението в първи гимназиален етап учениците ще усвоят технологията за работа по проект и ще я прилагат при изпълнението на проекти с нарастваща сложност /монопредметни, междупредметни и надпредметни - съответно през първата, втората и третата година на иновацията/. Те ще бъдат активни участници в процеса на учене, ще работят в сътрудничество и ще изпълняват учебни проекти, сварзани с решаване на реални проблеми. Учениците ще бъдат изследователи, които не получават учебно съдържание в готов вид, а го конструират в процеса на самостоятелно търсене, подбор и обработка на информация.
Учителите ще заменят фронталната работа в урока с групова и индивидуална, ще оказват диференцирана подкрепа за успешно учене, съобразно потребностите на всеки ученик. Те ще бъдат консултанти, които не дават готови решения дори когато забележат грешки. Чрез екипна работа помежду си, те ще планират дейностите на учениците за изпълнение на учебните проекти, за да бъдат най-резултатни и напредъкът в развитието на уменията за учене и работа в екип – най-голям.
През първия срок на настоящата учебна година, съгласно плана на дейностите, запознахме родителите на учениците от 8. „а“ клас с проектно базираното обучение като ефективна образователна технология. Направихме и начална диагностика на уменията за учене и работа в екип. В процес на подготовка са девет монопредметни учебни проекта по Български език и литература, Английски език и Информационни технологии.

Вижте видеоклип от изпълнение на проекта през първата година

Видео от надпредметен урок "Свободата - осъзнат избор" 

 

 Проектно базираното обучение – възможност за развитие на умение за учене и работа в екип 

(презентация за съдържанието и дейностите по проекта може да раззгледате ТУК)

Национална програма на МОН "Иновации в действие" - 2019г.

2019 OtkrUrok1 ekip1Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“ град Златица е част от първата вълна иновативни училища. Продължавайки търсенето на пътища за повишаване на резултатите на учениците в образователния процес, екипът ни избра тема на иновацията „Проектно базираното обучение – възможност за развитие на умението за учене и работа в екип“. 
Периодът за реализиране на проекта обхваща трите години на първи гимназиален етап. През изминалите две години днешните десетокласници трябваше: в осми клас - да усвоят технологията на работа по проект и да подготвят и реализират девет монопредметни проекта; в девети клас – да реализират шест междупредметни проекта.
И така пораснали, добили самочувствие и кураж, през настоящата 2019-2020 учебна година те се впуснаха в следващото предизвикателство – не само да осъществят три надпредметни проекта, но и да ги споделят със свои съученици от други две училища.През втората половина на месец ноември, в рамките на Национална програма на МОН „Иновации в действие“, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ посрещна гости от СУ „Отец Паисий" - гр. Враца и ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник.
Темата на урока „Свободата – осъзнат избор“ е важна за всеки човек, но е с изключителен заряд за младите хора. В два учебни часа десетокласниците трябваше да открият и опишат свободата на човека във всичките ѝ измерения.
Основните дейности и в двете части на занятието бяха насочени към обработване на информация и използването ѝ в нов контекст и работа в екип. Задачите бяха градирани по трудност. Докато в първия урок четирите отбора, сформирани на случаен принцип, работиха по темите: Свободата във философията; Политическа свобода; Икономическа свобода; Лична свобода и презентираха наученото пред публиката, във втория трябваше да използват наученото при решаване на казуси.

2019 OtkrUrok1 ekop2Приносът, който владеенето на чужд език има към свободата на личността, беше демонстриран също по нетрадиционен начин – чрез работа с текст на социално ангажирана песен. И в двата урока решаването на тест в платформата Kahoot беше обратната връзка за проследяване на наученото.2019 OtkrUrok1 ekop3При реализацията на дейностите в първия за годината надпредметен проект учениците демонстрираха голям напредък в развитието на заложените в иновацията ключови умения, впечатляващо желание за изява и увереност при представянето си пред публика.

 

 

 

 

 Как  участниците в проекта оценяват

ползата от неговата реализация:

 

                                                                                                                                          Видеоматериал от иновативен урок "Свободата - осъзнат избор"

                                                                                                                                         с участието на ученици от ПМГ "Христо Смирненски" - гр. Перник

                                                                                                                                         и домакините от СУ "Св. Паисий Хилендарски" - гр. Златица