• 0728 66271 | 0728 66181
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проектно базираното обучение – възможност за развитие на умение за учене и работа в екип

Училищното образование в България се нуждае от целенасочена промяна в организацията, образователната среда и методите на преподаване, която до го направи модирно и ориентирано към бъдещето. Иновативните училища са тези, на които ще се разчита да бъдат носители на промяната.
От 2017/2018 учебна година СУ „Св. Паисий Хилендарски“ град Златица е обявено за иновативно училище. Тема на иновацията е: „Проектно базираното обучение – възможност за развитие на умение за учене и работа в екип“. В дейностите са включени учениците от 8. „а“ клас – профил Предприемачески, с разширено изучаване на английски език.
През трите години на обучението в първи гимназиален етап учениците ще усвоят технологията за работа по проект и ще я прилагат при изпълнението на проекти с нарастваща сложност /монопредметни, междупредметни и надпредметни - съответно през първата, втората и третата година на иновацията/. Те ще бъдат активни участници в процеса на учене, ще работят в сътрудничество и ще изпълняват учебни проекти, сварзани с решаване на реални проблеми. Учениците ще бъдат изследователи, които не получават учебно съдържание в готов вид, а го конструират в процеса на самостоятелно търсене, подбор и обработка на информация.
Учителите ще заменят фронталната работа в урока с групова и индивидуална, ще оказват диференцирана подкрепа за успешно учене, съобразно потребностите на всеки ученик. Те ще бъдат консултанти, които не дават готови решения дори когато забележат грешки. Чрез екипна работа помежду си, те ще планират дейностите на учениците за изпълнение на учебните проекти, за да бъдат най-резултатни и напредъкът в развитието на уменията за учене и работа в екип – най-голям.
През първия срок на настоящата учебна година, съгласно плана на дейностите, запознахме родителите на учениците от 8. „а“ клас с проектно базираното обучение като ефективна образователна технология. Направихме и начална диагностика на уменията за учене и работа в екип. В процес на подготовка са девет монопредметни учебни проекта по Български език и литература, Английски език и Информационни технологии.