• 0728 66271 | 0728 66181
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 1. Стратегия за развитие на училището
 2. Правилник за дейността на училището
 3. План за квалификационната дейности
 4. Годишен план на училището за 2020/2021 учебна година
 5. Етичен кодекс
 6. Вътрешни правила за работната заплата
 7. Полезна информация за ученици, родители и учители в случаи на насилие или други критични ситуации
 8. Правилник за вътрешния трудов ред
 9. Правилник за безопасни условия за възпитание, обучение и труд
 10. Програма за превенция на ранното напускане на ученици от училище
 11. Програма за предоставяне на равни възможности и за пробщаване на деца и ученици от уязвими групи (2020-2024)
 12. Училищен учебен план за 2020-2021: начален етап, прогимназиален етап и гимназиален етап
 13. Седмична програма - начален етап
 14. Седмична програма - прогимназиален и гимназиален етап
 15. График за консултации през втори учебен срок на 2020/2021г
 16. График за класни и едночасови контролни работи през втори учебен срок на 2020/2021г
 17. Заповед за план-приема 2021-2022 учебна година
 18. Правилник за дейностите в СУ "Св. Паисий Хилендарски" при извънредни ситуации
 19. Правилник по БДП

Информация за обществените услуги в системата на предучилищното и училищното образование

info_136_DG_2_Udost_PodgotvitelenKlas

info_138_priemane_I_klas

info_138_priemane_I_premestvane

info_141_diploma

info_147_DZI_1

info_148_DZI_2

info_150_priznavane_1_6_klas

info_153_dublikati