• 0728 66271 | 0728 66181
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
2013 г.

- За учениците от СОУ Европа наистина е без граници. Нови големи международни проекти, нов опит за учениците и заслужено самочувствие.

- Проект „Работа, обучение и работни условия за младите хора“, програма „Младежта в действие“, двустранен младежки обмен между Холандия и България.

- Проект „Нов импулс – Керамично изкуство“, програма „Младежта в действие“ – партньори: Турция, България , Гърция и Латвия.

- Проект „От Стара планина до Кавказ – заедно в предизвикателствата на съвремието“, двустранен младежки обмен между България и Армения.

- Проект „ Мобилност на работната сила в Европа, ориентация на ценностите и социално сближаване“, програма „ Коменски“ с партньори: България, Германия, Испания, Полша и Турция.

- Все по-често ученици от гимназията в Златица участват във форуми на национално ниво – Национална Олимпиада по Биология и здравно образование, Образователен форум „Училище на бъдещето“, Проект на фондация „Комунитас” – „1000 стипендии”, Ден на ученическото самоуправление, Международен джаз фестивал в Банско, Републиканското първенство по тенис на маса.

- Учениците от 12 а клас получават първите международни сертификати от INGOT Аcademy –Великобритания.
2012 г.

- Акцент в работата на учителите е използване на електронно учебно съдържание. Всички кабинети са оборудвани с мултимедии и лаптопи. Осигурени са интерактивни дъски. В начален етап се въвеждат най-модерни софтуерни продукти Енвижън и Джъмпидо.

- С подкрепата на община Златица и фондация Америка за България е създаден Марчинг старс – духов оркестър и мажоретен състав. Изявите им са впечатляващи.

- В СОУ“ Св. Паисий Хилендарски“ постъпват 3-ма учители от фондация „ Заедно в час“. Целта е да привнесат световен опит за мотивация на учениците и повишаване на образователните резултати.

- СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица се присъединява към INGOT Academy , с което получава права да подготвя ученици за сертифициране на дигитални умения по европейски стандарти.
2011 г.

- Създадена е успешна практика за целодневно обучение в начален етап.

- Втори випуск на гимназията, зрелостниците са конкурентни и успешни бъдещи специалисти в областта на фармация, право, социална практика и педагогика, ИТ, икономика и технически специалности.

- Първи големи успехи за работа по европейски проекти:

- Проект „И аз мога“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2011-2013г.

- Проект „Дъгата – Ода на многообразието“, Програма „Учене през целия живот“, Секторна програма „Коменски“ 2011-2013, многостранно училищно партньорство между България, Турция, Великобритания, Франция, Италия, Полша, Литва и Латвия
2010 г.

- Продължава модернизирането на училищната база. По проект с МОМН е изградена модерна мултифункционална спортна площадка. Създадена е възможност за развитие на нов вид спорт - тенис на корт.

- Първи випуск на СОУ ,,Св. Паисий Хилендарски" - профил Предприемачество и бизнес. Силен старт на зрелостниците по пътя на житейската им реализация - те са студенти в престижни университети.

- СОУ ,,Св. Паисий Хилендарски" получава покана за учредяване на Интеракт клуб - заслужено признание и висока оценка за работата по гражданско образование.
2009 г.

- Демократичните промени в обществото резонират и в училището. Възраждат се идеите за ученическо самоуправление. В СОУ ,,Св. Паисий Хилендарски" се учреди Ученически съвет, в който участват по един представител от 5 до 12 клас.

- Успешен старт на проекта ,,Балканите - наш дом". Предвидени са посещения на ученици в Гърция, Турция и Румъния
2008 г.

- За първи път профилирано обучение след 7 клас - профил технологичен - информационни технологии с английски език. Предвидено е всичко за успешното реализиране на обучението - двама магистри по информационни технологии, двама магистри по английски език и подходяща материална база.

- Отново успехи на училищния екип за разработване на проекти /ръководството на училището в партньорство с двама колеги/. Два нови спечелени проекти - за училищна униформа и честване на 160- годишнината от Новобъгларската просвета в град Златица.

- Успехи в подобряване на материалната база. Със собствен бюджет са обновени класни стаи в корпуса на начален етап, създаден е нов компютърен кабинет, преоборудван е фитнес центъра.

-След като спечели първо място на областното състезание, посветено на 130-годишнината от Освобождението на България, отборът на четвърти клас представи блестящо Софийска област и на националния етап. /9 май 2008г./
2007 г.

- 1 ноември 2007г. - учителите, будната съвест на обществото засаждат дръвчета в „Гората на протеста", отстоявайки бъдещето на образованието в България.

- Училищен юбилей „285 години от рождението на Паисий Хилендарски, 245 години от написване на История Славянобългарская, 45 години от канонизирането на Паисий за светец". Защитен е проект пред МОН за честванията, който включва различни дейности: изработване и освещаване на новото училищно знаме, препис на История Славянобългарская, изследователска академия „Знай своя род и език", издаване на юбилеен вестник, училищен спектакъл с идейна концепция "Нашите корени ни дават криле".

- Втори спечелен проект - за организиране на извънкласни дейности.

- Трети спечелен проект - създава се Център за електронно обучение и презентации, финансиран от Корпуса на мира и Кумерио Мед /сега АURUBIS

- 5 декември 2007г. се извърши ритуал по освещаване на новото училищно знаме.
2006 г.

Първи гимназиален випуск - профил технологичен - предприемачество и бизнес. Реализира се учебният план за бизнес образование на Джуниър Ачийвмънт, утвърден в САЩ и Европа. Въвежда се разширено обучение по английски език с участието на доброволеца от Корпуса на мира на САЩ - Ким Халидей. Като втори чужд език се въвежда предпочитаният немски.
2005 г.

Преобразуване на училището от ОУ "Отец Паисий" в СОУ "Свети Паисий Хилендарски" 7 декември 2005г .- послучай 156-годишнината от просветното дело в Златица скъп гост бе Н.пр. извънредният и пълномощен посланик на Япония у нас Коичиро Фукуи. Японското посолство дари безвъзмездно 50 хил. щатски долара за завършването на още 10 класни стаи и кабинети в новия корпус на училището.
2003 г.

10 нови специализирани и административни кабинети.
1999 г.

4 нови класни стаи.
1997 г.

Открива се Спортният комплекс.
1992 г.

Започва строителството на разширението на ОУ "Отец Паисий"
1954 г.

Започва строителството на втория етаж на училищната сграда.
1936 г.

Училището приема да носи името Нардоно основно училище "Отец Паисий".
1933 г.

Открива се първото в района професионално учебно заведение Златишко земеделско училище.
1919 г.

Училището е наречено Златишка народна смесена прогимназия.
1909 г.

Започва строителството на първия етаж на сегашната учебна сграда.
1908 г.

Общинският съвет в Златица взема решение за създаване на земеделско училище в града.
1902 г.

Създава се Златишко трикласно смесено основно училище.
1879 г.

Златишкото училище се изгражда като основно с две степени - първокласно и двукласно училище.
1874 г.

Работата на училището се подчинява на установения от ловешкия учителски събор Правилник за дейността на училищата в епархията.
1864 г.

Новобългарското училище прераства в класно.
1849 г.

В Златишко училище се въвежда взаимоучителна метода.
1825 г.

За нуждите на училището и църквата се закупува от даскал Тодор Пирдопски Миней, съдържащ служби за всички големи празници в страната.
1809 г.

Първи сведения за съществуване на килийно училище в града. По това време в училището учи бъдещият учител в Перущица Кръстьо Ненчов Етрополски.